Regulamin i Polityka Prywatności

Planister.pl


Regulamin:

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin i Polityka Prywatności określa zasady funkcjonowania aplikacji Planister.pl, udostępnianej poprzez stronę intenetową https://planister.pl/ (dalej: Planister.pl)
  2. Właścicielem i administratorem Planister.pl jest Igor Wojtaszewski (dalej: Administrator).
  3. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@planister.pl lub listownie: Igor Wojtaszewski, ul. Kaszubska 4/15, 87-800 Włocławek.
  4. Wszelkie informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności.
 2. Zasady korzystania z Planister.pl
  1. Do skorzystania z Planister.pl niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz poczta elektroniczna.
  2. W celu skorzystania z Planister.pl należy utworzyć konto poprzez formularz rejestracji na stronie internetowej: https://planister.pl/system/login/register/, a następnie potwierdzić swój e-mail poprzez link aktywacyjny wysyłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.
  3. Jedno konto może być używane wyłącznie przez osobę, która to konto utworzyła (dalej: Użytkownik).
  4. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swoich danych logowania (e-mail i hasło) przed ujawnieniem ich jakimkolwiek innym osobom.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w sytuacji, gdy Użytkownik umyślnie lub nieumyślnie ujawnił swoje dane logowania innym osobom.
  6. Użytkownik może korzystać z Planister.pl jedynie w sposób przewidziany przez Administratora. Zabronione są jakiekolwiek działania na szkodę Planister.pl, Administratora lub innych Użytkowników.
  7. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.
  8. W przypadku łamania przez Użytkownika przyjętego regulaminu lub zasad współżycia społecznego, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.
 3. Dostępność i funkcjonowanie Planister.pl
  1. Administrator dokłada wszelkich starań, by dostep do Planister.pl był możliwy przez cały czas, jednak nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie spowodowane czynnikami od niego niezależnymi.
  2. Administrator ma prawo czasowo ograniczyć lub wyłączyć dostęp do Planister.pl w celu dokonania naprawy, usprawnienia lub innych zmian.
  3. Użytkownik może przekazywać Administratorowi sugestie lub opinie dotyczące funkcjonowania Planister.pl.
  4. Ostateczna decyzja o wprowadzanych zmianach w funkcjonowaniu Planister.pl jest podejmowana przez Administratora.
 4. Prawa własności intelektualnej i wykorzystanie danych
  1. W przypadku, gdy Użytkownik podczas korzystania z Planister.pl zamieszcza materiały chronione prawami autorskimi, Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczanych materiałów oraz udziela Administratorowi niewyłącznej, bezpłatnej licencji na przechowywanie zamieszczanych materiałów oraz publikowanie ich w kontekście, w którym zostały zamieszczone.
  2. Administrator może wykorzystywać zanonimizowane, zagregowane informacje o sposobie korzystania przez Użytkowników z Planister.pl w celach statystycznych, promocyjnych i w celu poprawy funkcjonowania i rozwoju Planister.pl. Oznacza to, że żadne dane pojedynczego Użytkownika nie zostaną ujawnione bez jego wyraźnej zgody.
  3. Wszelkie grafiki i treści publikowane przez Administratora w Planister.pl są objęte prawami autorskimi, które należą do Administratora, chyba że przy danej grafice lub tekście zaznaczono inaczej. W celu skorzystania z niniejszych treści (tekstów lub grafik) należy skontaktować się z Administratorem.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Administrator może wprowadzać zmiany do Regulaminu lub Polityki Prywatności bez uprzedzenia. O dokonanych zmianach Administrator informuje drogą mailową lub poprzez Planister.pl.
  2. Dalsze korzystanie z Planister.pl po dokonaniu zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności oznacza akceptację tych zmian. Użytkownik, który nie akceptuje wprowadzanych zmian, musi skontaktować się z Administratorem w celu usunięcia konta.
  3. Wraz z rozwojem Planister.pl Administrator może wprowadzić opłaty za korzystanie z wybranych funkcjonalności. Wówczas Użytkownik samodzielnie decyduje, czy chce korzystać z płatnych funkcjonalności. Wprowadzeniu płatnych funkcjonalności będzie towarzyszyć uzupełnienie Regulaminu i Polityki Prywatności o niezbędne zapisy regulujące te kwestie.
 

Polityka Prywatności:

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
  2. Administrator szanuje prywatność Użytkowników i dba o bezpieczeństwo ich danych osobowych.
  3. Aby zadać pytanie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub skorzystać z przysługujących praw, należy wysłać e-mail na adres: kontakt@planister.pl
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO).
  5. W sytuacji, gdy Użytkownik uzna, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych związane z założeniem i korzystaniem z konta Użytkownika
  1. Dane przekazane w formularzu rejestracji (e-mail i hasło) będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy o założenie i posiadanie konta w Planister.pl (Artykuł 6. ust. 1. lit. b. RODO).
  2. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z Planister.pl.
  3. W celu zwiększenia bezpieczeństwa Użytkowników oraz w celu poprawy działania Planister.pl podczas logowania serwer zapisuje dane o adresie IP, przeglądarce oraz systemie operacyjnym Użytkownika.
  4. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym Użytkownik przekaże drogą e-mailową prośbę o usunięcie konta lub o usunięcie danych osobowych (obie prośby będą równoważne).
  5. Użytkownikowi przysługują prawa dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia do innego administratora oraz ograniczenia przetwarzania.
  6. Z wyżej opisanym sposobem przetwarzania danych osobowych nie będzie wiązało się zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera
  1. Wysyłka newslettera, to jest wysyłka informacji marketingowej i handlowej drogą elektroniczną (e-mailową) odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (Artykuł 6. ust. 1. lit. a. RODO).
  2. Wyrażona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez panel ustawień po zalogowaniu do swojego konta w Planister.pl lub poprzez link w stopce każdego wysyłanego maila zawierającego newsletter.
  3. W sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi lub wycofa zgodę na otrzymywanie newslettera, e-mail nie będzie przetwarzany do tego celu, ale będzie dalej przetwarzany w celu utrzymania konta w Planister.pl.
  4. W celu poprawienia komunikacji Użytkownik podczas zapisu na newsletter proszony jest również o podanie imienia. Imię będzie przetwarzane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera.
  5. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
  6. Użytkownikowi przysługują prawa dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia do innego administratora oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Z wyżej opisanym sposobem przetwarzania danych osobowych nie będzie wiązało się zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 4. Podmioty przetwarzające oraz udostępnianie danych
  1. Dane przetwarzane na skutek korzystania z Planister.pl mogą być przetwarzane przez podmioty świadczące usługi wspomagające Administratora, takie jak: hosting, wysyłka e-maili, marketing (w tym reklamy), wsparcie biurowe czy prowadzenie księgowości.
  2. W każdym przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych Administrator upewnia się, że podmiot ten zapewnia odpowiedni poziom ochrony powierzanych danych.
  3. E-mail Użytkownika jest szczególnie chroniony i nie zostanie sprzedany ani oddany żadnym podmiotom (ochrona Użytkownika przed naruszeniem ochrony danych osobowych i narażeniem np. na otrzymywanie spamu).
  4. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w postaci hashu powstałego przy użyciu użyciu silnego, jednokierunkowego algorytmu. Oznacza to, że nie istnieją algorytmy mogące odkodować hasło Użytkownika.
  5. Dane wprowadzone ręcznie przez Użytkownika, związane z korzystaniem z Planister.pl (np. Złote Godziny, plany dnia, itp.) są przechowywane na serwerach firmy hostingującej i nie zostaną udostępnione innym podmiotom.
  6. Dane osobowe, w tym adres IP i dane związane ze sposobem korzystania ze strony internetowej Planister.pl mogą być przekazywane poza kraje Unii Europejskiej, jednak wyłącznie do takich podmiotów, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez RODO - na przykład poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield. Więcej informacji o udostępnianiu takich danych znajduje się w rozdziale V. Pliki cookies.
 5. Pliki cookies
  1. Planister.pl, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i odczytywane przez Planister.pl lub podmioty wspomagające Administratora.
  2. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony - pozwalają m. in. na zalogowanie się do Planister.pl i utrzymanie sesji Użytkownika oraz zapamiętanie logowania.
  3. Wyłączenie plików cookies jest możliwe poprzez ustawienia przeglądarki Użytkownika, jednak uniemożliwi to korzystanie z Planister.pl.
  4. Administrator może korzystać z Google Analytics w celu stworzenia statystyk działania Planister.pl. Wówczas gromadzone są informacje o sposobie, w jaki Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Planister.pl oraz ich adresy IP (co daje informacje, z jakich krajów, regionów i miast pochodzą Użytkownicy). Wiąże się to z umieszczeniem pliku cookies Google Analytics w przeglądarce Użytkownika. Więcej informacji o Google Analytics, w tym sposób wyłączenia obsługi tego dodatku w przeglądarce Użytkownika, znajduje się na stronie internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych Google LLC przystąpiło do programu Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
  5. Administrator może korzystać z Facebook Pixel - narzedzi marketingowych umożliwiających m. in. kierowanie reklam do wybranych grup użytkowników serwisu Facebook. Wiąże się to z umieszczeniem pliku cookies Facebook Pixel w przeglądarce Użytkownika oraz przekazaniem informacji o sposobach korzystania ze strony internetowej Planister.pl do Facebook Inc., który ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Facebook Inc. przystąpił do programu Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebooka można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation
  6. Administrator może korzystać z narzędzi społecznościowych dostarczanych przez: Facebook, Instagram, Google, YouTube. Narzędzia te umożliwiają działanie przycisków takich jak "Lubię to", "Udostępnij". Wyświetlanie takich wtyczek powoduje przekazanie informacji o korzystaniu z Planister.pl (wraz z adresem IP) do dostawcy danej wtyczki. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w politykach prywatności dostawców: Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation), Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875), Google i YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=pl).
 6. Postanowienia końcowe
  1. Administrator będzie aktualizować niniejszą Politykę Prywatności na bieżąco, gdy tylko rozpocznie przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż opisano powyżej (np. rozpocznie pobieranie płatności za korzystanie z Planister.pl) lub rozpocznie korzystanie z nowych narzędzi wspomagających.